Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

 

 

 

 

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 190 Kč
skladem
naše cena 290 Kč
skladem
naše cena 190 Kč
skladem

arr3REFERENCE ZÁKAZNÍKŮVšechny reference naleznete zde  ...

KONTAKTY

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí - pátek
9.00 - 17.00 hodin
tel: +420 721 982 855
info(a)beautyshops.cz

ANKETA

Kde by měl být náš první kamenný obchod?

Praha 47% Brno 42% Plzeň 5% Jihlava 5%

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Děkujeme za Vaší důvěru a rádi bychom Vás ujistili, že veškerá Vaše osobní data a soukromí chráníme nejlepším možným způsobem. Klademe důraz na dodržování veškerých povinností vyplývajících z právních norem a můžeme Vás ubezpečit, že při nakupování na www.beautyshops.cz budou Vaše údaje důkladně chráněny. Veškerá data a informace, které nám předáváte jsou využity pouze ke zlepšení námi poskytovaných služeb, úspěšnému vyřízení objednávek a k marketingovým účelům.

Správcem osobních údajů je:

Marcela Machoňová

Lucemburská 2016/30

130 00 Praha 3

IČ: 69330697

Účely zpracování:

•vyřízení objednávky

•vyřízení výměny a reklamace

•marketingové akce

•emailová komunikace

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší servis, používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje zpracovávají část Vašich údajů, ale vždy dohlížíme na to, aby každá služba, se kterou spolupracujeme, splňovala taktéž veškeré podmínky a byla v souladu s GDPR. Naše webové stránky zároveň využívají službu Google Analytics, která zaznamenává chování návštěvníků.

GOOGLE.COM Analýza chování a návštěvnosti

FACEBOOK.CZ Analýza chování a návštěvnosti, on line reklama

ČESKÁ POŠTA Doručení objednávek

 

Podmínky ochrany osobních údajů:

I. Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marcela Machoňová IČ 69330697, se sídlem Lucemburská 2016/30, Praha 3, (dále jen: „správce“).

2.Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Lucemburská 2016/30 130 00 Praha 3 email: info@beautyshops.cz telefon: +420 721 982 855.

3.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

•plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

•oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

•váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2.Účelem zpracování osobních údajů je:

•vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

•zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3.Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů 1.Správce uchovává osobní údaje

•po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

•po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.Příjemci osobních údajů jsou osoby:

•podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,

•zajišťující služby provozování e-shopu (Eshop-rychle) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

•zajišťující marketingové a účetní služby. 2.Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI. Vaše práva 1.Za podmínek stanovených v GDPR máte

•právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

•právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

•právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

•právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

•právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

•právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.Správce přijal.

3.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají pouze jim pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.